Hlavná stránka » Ponuka »

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA GOLF TOUR 2017

PROPOZÍCIE

SYSTÉM HRY OLYMPIC CASINO SLOVAKIA GOLF  TOUR 2017

Termíny turnajov : 5.5.2017, 17.6.2017, 22.7.2017, 4.8.2017, 16.9.2017

OCSGT 2017 je séria 5 turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách v Penati Golf Resorte.

Golfová túra OCSGT 2017 je otvorenou túrou pre všetkých plnoletých golfistov/18 a viac rokov/ a má 2 hlavné kategórie, 4 doplnkové kategórie a 4 doplnkové súťaže.

 Hlavné kategórie:

0-15 : spoločná HCP 0 -15 : stableford netto s úpravou HCP
15,1-30:spoločná HCP 15,1 -30 : stableford netto s úpravou HCP

 Doplnkové kategórie:GOLF TOUR POZVANKA

30,1-36 : spoločná HCP 30,1 -36 : stableford netto s úpravou HCP
37-54: spoločná HCP 37 -54 : stableford netto s úpravou HCP
0-54 muži: rany brutto
0-54 ženy: rany brutto

 

Absolútnym víťazom túry OCSGT 2017 sa môže stať len hráč, ktorý sa zúčastnil minimálne 4 turnajov a po spočítaní stableford bodov /podľa vopred určeného kľúča/ dosiahol najvyšší súčet. V prípade rovnosti získaných bodov v celkovom poradí na prvom mieste po záverečnom turnaji rozhoduje: 1.hráč má odohrané všetky turnaje, 2.rozstrel. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Používanie vozíka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené .

 REGISTRÁCIA

Hráč sa na každý turnaj prihlasuje samostatne na serveri SKGA www.skga.sk .

 ŠTARTOVÁ LISTINA

Štartová listina pre každý turnaj bude uverejnená na stránke www.skga.sk . Začiatok o 10.00H

 PODMIENKY ÚČASTI

Turnajov sa nemôžu zúčastniť hráči mladší ako 18 rokov. Hráči si pred každým turnajom musia zaplatiť turnajový poplatok.

 VÝŠKA TURNAJOVÉHO POPLATKU

Výška turnajového poplatku sa rovná 20 EUR štartovné/deň na každé kolo turnaja – členovia klubu.
Výška turnajového poplatku sa rovná  95 EUR štartovné/deň na každé kolo turnaja – ne-členovia klubu.

Turnajový poplatok platia hráči pri registrácií na mieste konania turnaja vrátane členov klubu, kde je turnaj organizovaný. Turnajový poplatok okrem iného zahŕňa kávu, občerstvenie na halfway a jedlo po hre pre každého hráča.

NASADENIE HRÁČOV

Nasadenie hráčov do turnaja sa robí vzostupne podľa presného HCP hráča v jednotlivých kategóriách zvlášť. Na každom turnaji štartujú hráči po troch, resp. štyroch hráčoch v skupine (v závislosti od množstva prihlásených hráčov a rozhodnutia organizátora turnaja). Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny nasadenia a obmedzenia počtu hráčov na turnaji v závislosti od podmienok stanovených golfovým klubom.

 OCENENIA V TURNAJOCH

1. miesta v hlavných kategóriách  na každom turnaji získavajú trofej OCSGT 2017  a vecné ceny od partnerov túry, 2.a 3. miesta v hlavných kategóriách získavajú voucher od Olympic Casino Slovakia s.r.o. a ceny od partnerov túry.
1. miesta v doplnkových kategóriách  na každom turnaji získavajú trofej vecné ceny od Olympic Casino Slovakia s.r.o. a partnerov túry. Na každom turnaji OCSGT 2017 sa budú vyhodnocovať aj doplnkové golfové súťaže Longest Drive (muži, ženy) a Nearest to the Pin  – spoločná, hole in one o 1000 eur v Lucky žetónoch –spoločná.
Pokiaľ sa hráč nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie cien osobne, nie je usporiadateľ povinný mu príslušnú cenu vydať a túto cenu vloží do žrebovania po turnaji.

 OCENENIE CELKOVÉHO VÍŤAZA

Absolútny víťaz celej túry OCSGT 2017 získava trofej OCSGT 2017 ABSOLUT WINNER a vecné ceny od Olympic Casino Slovakia s.r.o. a ďalších  partnerov túry.
2. a 3. v poradí získavajú  vecné ceny od Olympic Casino Slovakia s.r.o. a ďalších  partnerov,
4. až 9. v poradí získavajú vecné ceny od Olympic Casino Slovakia s.r.o..

 

PROTEST

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50,- eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech  usporiadateľa.

Súťažný výbor:

Riaditeľ turnaja: Radomír HOLEČKA
Súťažný výbor : Radomír HOLEČKA, Andrea ZACHAROVÁ,
Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.

 

Prajeme Vám krásne golfové zážitky.