Hlavná stránka »

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA GOLF TOUR 2018

PROPOZÍCIE

 

TERMÍNY:OCSGT 2018
CELOROČNÁ SÚŤAŽ: 4.5.2018   1.6.2018   6.7.2018   10.8.2018   7.9.2018 
ZÁVEREČNÝ TEXAS:    5.10.2018 (spoločenský turnaj s vyhodnotením ročnej túry)

SYSTÉM HRY OCSGT 2018
OCSGT 2018 je séria 5 turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihrisku Penati Golf Resort.
Golfová túra OCSGT 2018 je otvorenou túrou pre všetkých plnoletých golfistov/18 a viac rokov/.

KATEGÓRIE:
0 - 15,0 - muži, ženy spoločná HCP: stableford netto s úpravou HCP
15,1-25 - muži, ženy spoločná HCP: stableford netto s úpravou HCP
25,1-54 - muži, ženy spoločná HCP: (HCP limit 36) stableford netto s úpravou HCP
0 – 54    - muži, ženy spoločná: rany brutto

DOPLNKOVÉ KATEGÓRIE:
Nearest to Pin: spoločná
Longest Drive: muži
Longest Drive: ženy
Hole in One: spoločná na všetkých jamkách s PAR-om 3

CELOROČNÉ BODOVANIE:

0 – 54    - muži, ženy spoločná kategória: 3 Best Stableford - ½ HCP         (HCP Limit 36)
Do celoročného hodnotenia sa započítavajú 3 najlepšie bodovo ohodnotené výsledky v sezóne. Hráč vstupuje do boja o celkového víťaza po odohraní najmenej troch turnajov, pričom sa počíta súčet troch najlepších kôl z doposiaľ odohraných turnajov.

V prípade rovnosti získaných bodov na prvých troch priečkach v celkovom poradí rozhoduje:
1. vyšší počet odohraných turnajov
2. rozstrel na 18 jamke (rany brutto).

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Používanie vozíka je povolené iba hráčom so zdravotnými problémami na základe lekárskeho potvrdenia. Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené .

REGISTRÁCIA
Prihlasovanie na serveri SKGA www.skga.sk najneskôr deň pred konaním turnaja do 17:00.

ŠTARTOVÁ LISTINA
Štartová listina pre každý turnaj bude uverejnená na stránke www.skga.sk deň pred konaním turnaja do 18:00.

PODMIENKY ÚČASTI

Platné členstvo a vedený HCP na serveri SKGA. V prípade zahraničných hráčov je nutné sa preukázať osvedčenia o platnom HCP. Turnajov sa nemôžu zúčastniť hráči mladší ako 18 rokov. Hráči je povinný uhradiť turnajový poplatok podľa platného cenníka.

VÝŠKA TURNAJOVÉHO POPLATKU
Výška turnajového poplatku sa rovná 25 EUR štartovné/deň na každé kolo turnaja – členovia PGC klubu.
Výška turnajového poplatku sa rovná 100 EUR štartovné/deň na každé kolo turnaja – ne-členovia.

Turnajový poplatok platia hráči pred štartom na recepcii Penati Golf Resort. Turnajový poplatok okrem iného zahŕňa pitný  alko/nealko režim , kávu , halfway, jedlo po hre pre každého hráča.

VYHODNOCOVANIE JEDNOTLIVÝCH TURNAJOV
Prvé tri miesta v kategóriách Stableford Netto
Prvé miesto v kategórii Stableford Brutto
Prvé miesto v kategóriách Nearest to Pin a Longest Drive
V prípade rovnosti dosiahnutých výsledkov na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách rozhoduje poradie vyhodnotené na serveri www.skga.sk.

OCENENIA V TURNAJOCH
Olympic casino trofeje, hodnotné vouchre do Olympic Casino a vecné ceny od partnerov túry. Výherca súťaže HOLE-IN-ONE získava voucher v hodnote 1000€ v LCH. Pokiaľ sa hráč nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie cien osobne, táto cena prepadá v prospech usporiadateľa. Nová kategória MOST HONEST PLAYER ocení najúprimnejšieho hráča každého kola.

OCENENIE CELKOVÝCH VÍŤAZOV
Absolútny víťaz celej túry ako aj hráči umiestnení na druhom a treťom mieste získavajú hodnotné ceny od Olympic Casino a partnerov túry.

PROTEST
Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50,- eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech  usporiadateľa.

Súťažný výbor:
Riaditeľ turnaja: Radomír HOLEČKA
Súťažný výbor : Dean Sanderson, Ján Pecha, Radomír HOLEČKA
Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.

Prajeme Vám krásne golfové zážitky.