OLYMPIC CASINO SLOVAKIA GOLF TOUR 2021

PROPOZÍCIE

TERMÍNY CELOROČNEJ SÚŤAŽE

  1. 27.5.2021 Penati Golf Resort
  2. 04.6.2021 Green Resort Hrubá Borša
  3. 16.7.2021 Black Stork – Veľká Lomnica
  4. 17.7.2021 Black Stork – Veľká Lomnica
  5. 20.8.2021 Green Resort Hrubá Borša
  6. 23.9.2021 Penati Golf Resort

 

KATEGÓRIE

0 – 15,0           - muži, ženy spoločná HCP: stableford netto s úpravou HCP

15,1 – 25         - muži, ženy spoločná HCP: stableford netto s úpravou HCP

25,1 – 54         - muži, ženy spoločná HCP: (HCP limit 36) stableford netto s úpravou HCP

0 – 54              - muži, ženy spoločná: rany brutto

 

DOPLNKOVÉ KATEGÓRIE

Nearest to Pin: spoločná

Longest Drive: muži

Longest Drive: ženy

Hole in One: spoločná

 

ODPALISKÁ

Individuálna voľba hráčov / flightu.

 

CELOROČNÉ BODOVANIE

0 – 54  - muži, ženy spoločná kategória: 1 - 3 Stableford (HCP Limit 36)

 

Do celoročného hodnotenia sa započítavajú 4 najlepšie bodovo ohodnotené výsledky v sezóne. Hráč vstupuje do boja o celkového víťaza po odohraní najmenej štyroch turnajov, pričom sa počíta súčet štyroch najlepších kôl z doposiaľ odohraných turnajov.

 

V prípade rovnosti získaných bodov na prvých troch priečkach v celkovom poradí rozhoduje:

  1. vyšší počet odohraných turnajov
  2. rozstrel na 18 jamke (rany brutto).

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska..

 

PODMIENKY TURNAJA

Platné členstvo v SKGA alebo inom zahraničnom klube. V prípade zahraničného hráča prosíme zasielať prihlášku na email: ocsgt@oc.eu Turnajov sa nemôžu zúčastniť hráči mladší ako 18 rokov. Hráč je povinný uhradiť turnajový poplatok podľa platného cenníka.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

POPIS

OCSGT 2021 je séria 6 turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihriskách Penati Golf Resort, Green Resort Hrubá Borša a Black Stork Veľká Lomnica. Golfová túra OCSGT 2021 je otvorenou túrou pre všetkých plnoletých golfistov /18 a viac rokov/. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A. GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Používanie golfového autíčka (aj bez lekárskeho potvrdenia) a meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené..

 

PRIHLÁSENIE

Server SKGA, recepcia klubu alebo mailom na ocsgt@oc.eu najneskôr deň pred konaním turnaja do 16:00.

 

SPÔSOB ŠTARTU

Postupný z T1 a T10 (T10 iba v prípade vyššieho počtu hráčov). Štartová listina pre každý turnaj bude uverejnená na stránke www.skga.sk deň pred konaním turnaja po 18:00. Štartovú listinu pripravuje organizátor.

 

VÍŤAZSTVO

Prvé tri miesta v kategóriách Stableford Netto. Prvé miesto v kategórii Rany Brutto. Prvé miesto v kategóriách Nearest to Pin a Longest Drive (ženy, muži). Prvé tri miesta v celoročnom bodovaní.

V prípade rovnosti dosiahnutých výsledkov na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách rozhoduje poradie vyhodnotené na serveri www.skga.sk.

 

CENY

Olympic Casino Slovakia trofeje. Hodnotné vouchre do Olympic Casino Slovakia a vecné ceny od partnerov túry. Pokiaľ sa hráč nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie cien osobne, táto cena prepadá v prospech usporiadateľa.

 

Absolútny víťaz celej túry ako aj hráči umiestnení na druhom a treťom mieste získavajú hodnotné ceny od Olympic Casino Slovakia a partnerov túry.

 

POPLATKY

Platba možná len v hotovosti! Green Fee podľa aktuálneho cenníka klubu + Štartovné v hodnote 30 €. Členovia domovského klubu s platným hracím fee platia len štartovné 30 €.

Turnajový poplatok okrem iného zahŕňa darčekovú tašku, welcome drink, celodenný pitný režim, alkoholické nápoje počas hry, občerstvenie na halfway, jedlo po hre pre každého hráča a ceny pre víťazov.

 

PROTEST

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50 €. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

 

SÚŤAŽNÝ VÝBOR

Mgr. Ján PECHA, Dean SANDERSON

 

RIADITEĽ SÚŤAŽE

Dean SANDERSON

 

ROZHODCA

Mgr. Ján PECHA

 

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.

Všetky rozhodnutia, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia týchto propozícii, prislúchajú organizátorovi a sú konečné.

 

Prajeme Vám krásne golfové zážitky.